Innovatief plan

Move2gather wil een maatschappelijk verantwoord project opzetten, waarin samenwerking van mens, dier en natuur de kernwaarden zijn.

Voor het project zijn locaties, participanten in exploitatie en financiën nodig.

Move2gather in een Farmcare plan

Het samen verzamelen van mooie momenten en de kracht van elkaar. Het samenbrengen van mens, dier en natuur.

Een maatschappelijk verantwoord project, waarin samenwerking van mens, dier en natuur de kernwaarden zijn. Leegstaande of gedeeltelijk leegstaande agrarische objecten zijn uitermate geschikt om dit plan te exploiteren. Ook argrariërs die hun bedrijf een andere bestemming willen geven, maar er wel willen blijven wonen kunnen hun locatie een uitstraling geven van een Move2gather/farmcare plan.

Voor mijn project zoek ik locaties, participanten in exploitatie en financiën

Introductie

Het concept van een Move2gather/Farmcare plan is een combinatie van natuur, mens en dier, gericht op onderlinge samenwerking, respect, onderwijs, activiteiten voor de jeugd en ondersteuning met een landelijke uitstraling.

Het thema “Samen leven, samen bewegen, samen leren” vat de verschillende componenten van dit plan goed samen.

Het plan zal ruimte bieden aan activiteiten voor jeugd tussen 4 t/m 12 jaar.

Jeugd in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een probleem op het gebied van pesten, diagnose ADHD of problematiek in het Autismespectrum kunnen hier tools krijgen om hun schooltijd beter te kunnen doorlopen door middel van “ervaringsleren”. Door het aanbod van verschillende activiteiten zullen de kinderen zelfbewuster worden en beter kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn het gebruik van  de “knowhow” en interventie van dieren (animal assisted intervention) , creativiteit en beweging belangrijke componenten.

Er wordt gekeken naar talenten van kinderen in plaats van hun tekortkomingen. Doelstelling is kinderen op een creatieve manier binnen duidelijke kaders kennis te laten maken met de mogelijkheden van hun lichaam en het daardoor het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. Door structuur te combineren met creativiteit kunnen dezelfde doelen worden  behaald, alleen via een andere weg.

Het plan zal ruimte bieden aan activiteiten uitgevoerd door kleine ondernemers.

Daarnaast is er contact met verschillende ondernemers die actief zullen zijn in het move2gather/farmcare  project, zoals (dieren)arts, homeopaten, kindercoaches, begeleiders op het gebied van creativiteit, werken met de interventie van dieren, enzovoorts. De organisatie “Veerkracht” zal danseducatie verzorgen. Ten behoeve van andere beweging gerelateerde en creatieve activiteiten zullen gastdocenten worden ingezet.

Doelstelling is de kinderen zodanig te sturen zodat de overstap naar het middelbare onderwijs gemakkelijker wordt en een start te maken in hun loopbaan.

Wie ben ik

Ik ben Martine Silvana du Floo, initiatiefneemster van dit concept. Ik heb mijn sporen verdiend in de wereld van sport, dans en beweging, in Nederland en België en ben volledig gekwalificeerd voor het geven van vele uiteenlopende bewegingslessen, personal training en dans. In Leusden heb ik 18 jaar een health/dance center geleid, waarin ik activiteiten organiseerde voor docent en consument.

Tevens begeleid ik momenteel Move2gather projecten op basisscholen, waarbij via gesprekken en beweging aandacht wordt gegeven aan maatschappelijke problemen onder de jeugd, zoals pesten en overgewicht. Ik ben diverse malen gevraagd voor projecten in de Glind.

Ik heb een HBO opleiding afgerond als klassiek homeopaat voor mens en dier en een erkende Medische Basisopleiding gevolgd. Ik  werk met dieren en zal binnenkort de opleiding tot Animal Assisted Coach gaan volgen.

Ik merk dat er behoefte bestaat aan het ervaringsleren en heb daarvoor diverse vakmensen in mijn team, die dit kunnen verwezenlijken naast de doelstelling die vereist is op het gebied van basisonderwijs. Doel is kinderen zodanig te leren dat een vervolg op een middelbare school gemakkelijker wordt.

Paddock Paradise

In het plan zal, indien de bestemming het toelaat, een zogenaamd “Paddock Paradise” track worden aangelegd, waarin paarden in vrijheid in een kudde leven(wellicht ook oud-manege paarden). Hierdoor wordt het paardenwelzijn gemaximaliseerd.

Hiervoor wordt een zogenaamde “track” aangelegd waarbij de paarden worden gestimuleerd tot een natuurlijke manier van beweging, overeenkomstig met het gedrag dat zij in het wild vertonen.

Omdat de paarden in hun eigen habitat actief zijn, zijn ze gemakkelijker in te zetten voor animal intervention technieken en coaching met behulp van paarden.

Het is een innovatief plan en niet “meetbaar” maar ik ben ervan overtuigd dat de synergie in het plan zorgt voor kwaliteit en continuïteit van de activiteiten. een voorbeeld voor mogelijk meerdere locaties in Nederland.

Heeft u interesse om mee te doen?

Neem dan even contact op via het contactformulier of telefonisch: 06-50523566