Privacy-overeenkomst

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Silvana Productions en Move2gather hebben als enige toegang tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om begeleiders van ons bedrijf te informeren met betrekking tot het project dat wij van te voren afspreken.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur of ik, een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

INFORMATIE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de administrateur gevraagd worden.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van het project
  • de kosten van het project

Getekend

Leusden, datum …………………….

 

 

M.S. du Floo,                                                                                     Cliënt

Silvana Productions/Move2gather